About me

Who is Orhan ?

Orhan Agirdag (Ağırdağ) is an associate professor of educational sciences at KU Leuven and the University of Amsterdam, and a member of the Young Academy of Belgium. Formerly, he was a Fulbright Fellow at the UCLA. His research lab focuses on teacher education, early childhood education, multilingualism and educational technology. He is an author of more than hundred publications that are cited over 2000 times. His research has received multiple awards. Prof. dr. Orhan Agirdag has held grants by FWO, NWO and BOF and supervises several PhDs and postdocs. He is frequently invited to give keynotes speeches and his opinions are regularly featured in the Belgian and Dutch media.

Korte bio

Orhan Agirdag (Ağırdağ) is professor (hoofddocent) in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Jonge Academie in Vlaanderen en lid van de nationale Curriculumcommissie in Nederland. Voordien was hij een Fulbright Fellow aan de UCLA. Samen met zijn onderzoeksteam bestudeert hij maatschappelijke thema's in het onderwijs, met specifieke aandacht voor de lerarenopleiding, meertaligheid en digitalisering. Zijn werk is verspreid over meer dan honderd wetenschappelijke publicaties, die meer dan 2000 keer geciteerd zijn en tevens werden bekroond met verschillende prijzen. Hij coördineert momenteel het Pro-M project en ECDIS-project. Orhan Agirdag wordt frequent uitgenodigd als keynote en is regelmatig te gast op nationale en internationale conferenties. (www.orhanagirdag.com)

Lange bio

Orhan Agirdag is professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Jonge Academie.


Orhan Agirdag is in 1984 geboren als laatste kind van een Limburgs mijnwerkersgezin. Na zijn middelbare studies in Heusden-Zolder, studeerde hij sociologie aan de KU Leuven, waar hij in 2007 met cum laude afstudeerde. In 2011 promoveerde Orhan Agirdag tot doctor in de sociologie aan de UGent met een onderzoek naar de gevolgen van schoolsegregatie in Vlaanderen.


Na zijn doctoraat werkte Orhan Agirdag aan University of California Los Angeles (UCLA) als een Honorary Fellow van de Fulbright Commission. Sinds 2014 is hij als (deeltijds) universitair docent verbonden aan Universiteit van Amsterdam, waar hij een VENI-beurs heeft ontvangen van het NWO voor een onderzoek naar meertaligheid in het onderwijs. In 2015 werd het aangesteld als docent in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, waar hij doceert aan toekomstige pedagogen, psychologen en leraren. In 2020 werd hij benoemd tot hoofddocent.


In zijn onderzoek combineert Orhan Agirdag inzichten van sociologie, onderwijskunde en linguïstiek. Meer specifiek bestudeert hij hoe brede maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit en digitalisering een invloed hebben op verschillende onderwijs- en opvoedingsprocessen. De focus ligt hierbij op lerarenopleiding, de vroege kinderjaren en meertaligheid. Zijn werk is verspreid over meer dan honderd wetenschappelijke publicaties, die meer dan 2000 keer geciteerd zijn. Daarnaast coördineert hij verschillende onderzoeksprojecten die gefinancierd zijn door BOF en FWO. Orhan Agirdag heeft acht doctorandi begeleid.


Zijn werk werd onder meer bekroond met de Frans van Cauwelaertprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), met de Charles Ullens Prijs van de Koning Boudewijnstichting, met de Dissertatieprijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek.


Professor Agirdag is de voorbije jaren uitgenodigd op tientallen evenementen als keynote-spreker. Ook treedt hij regelmatig op in de Vlaamse media met bijdragen over onderwijs en samenleving.