About me

Who is Orhan Agirdag ?

Orhan Agirdag (Ağırdağ) is an associate professor of educational sciences at KU Leuven and the University of Amsterdam, and a member of the Young Academy of Belgium. Formerly, he was a Fulbright Fellow at the UCLA. His research lab focuses on teacher education, early childhood education, multilingualism and educational technology. He is an author of more than hundred publications that are cited over 2600 times. His research has received multiple awards. Prof. dr. Orhan Agirdag has held grants by FWO, NWO and BOF and supervises several PhDs and postdocs. He is frequently invited to give keynotes speeches and his opinions are regularly featured in the Belgian and Dutch media.

Wie is Orhan Agirdag ? (korte bio)

Orhan Agirdag (Ağırdağ) is professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Jonge Academie in Vlaanderen en lid van de nationale Curriculumcommissie in Nederland. Voordien was hij een Fulbright Fellow aan de UCLA. Samen met zijn onderzoeksteam bestudeert hij maatschappelijke thema's in het onderwijs, met specifieke aandacht voor de lerarenopleiding, meertaligheid en digitalisering. Zijn werk is verspreid over meer dan honderd wetenschappelijke publicaties, die meer dan 2600 keer geciteerd zijn en tevens werden bekroond met verschillende prijzen. Orhan Agirdag wordt frequent uitgenodigd als keynote en is regelmatig te gast op nationale en internationale conferenties. (www.orhanagirdag.com)

Wie is Orhan Agirdag ? (lange bio)

Orhan Agirdag is professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Jonge Academie.


Orhan Agirdag is in 1984 geboren als laatste kind van een Limburgs mijnwerkersgezin. Na zijn middelbare studies in Heusden-Zolder, studeerde hij sociologie aan de KU Leuven, waar hij in 2007 met cum laude afstudeerde. In 2011 promoveerde Orhan Agirdag tot doctor in de sociologie aan de UGent met een onderzoek naar de gevolgen van schoolsegregatie in Vlaanderen.


Na zijn doctoraat werkte Orhan Agirdag aan University of California Los Angeles (UCLA) als een Honorary Fellow van de Fulbright Commission. Sinds 2014 is hij als (deeltijds) universitair docent verbonden aan Universiteit van Amsterdam, waar hij een VENI-beurs heeft ontvangen van het NWO voor een onderzoek naar meertaligheid in het onderwijs. In 2015 werd het aangesteld als docent in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, waar hij doceert aan toekomstige pedagogen, psychologen en leraren. In 2020 werd hij benoemd tot hoofddocent.


In zijn onderzoek combineert Orhan Agirdag inzichten van sociologie, onderwijskunde en linguïstiek. Meer specifiek bestudeert hij hoe brede maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit en digitalisering een invloed hebben op verschillende onderwijs- en opvoedingsprocessen. De focus ligt hierbij op lerarenopleiding, de vroege kinderjaren en meertaligheid. Zijn werk is verspreid over meer dan honderd wetenschappelijke publicaties, die meer dan 2600 keer geciteerd zijn. Daarnaast coördineert hij verschillende onderzoeksprojecten die gefinancierd zijn door BOF en FWO. Orhan Agirdag begeleid verschillende doctorandi en post-doctorale onderzoekers.


Zijn werk werd onder meer bekroond met de Frans van Cauwelaertprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), met de Charles Ullens Prijs van de Koning Boudewijnstichting, met de Dissertatieprijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek.


Professor Agirdag is de voorbije jaren uitgenodigd op meer dan twee honderd academische en publieke evenementen als gastspreker. Ook treedt hij regelmatig op in de Vlaamse en Nederlandse media met bijdragen over onderwijs en samenleving.

Orhan Ağırdağ Kimdir?

Prof. dr. Orhan Ağırdağ, KU Leuven Üniversitesi Psikoloji ve Pedagojik Bilimler Fakültesi'nde Kıdemli Hoca olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi'nde de misafir hoca olarak ders veren Orhan Ağırdağ, Flaman Bölgesi Genç Akademi üyesi ve Hollanda Milli Eğitim Müfredat Komisyonu üyesidir.

Orhan Ağırdağ, 1984 yılında Limburg'de, maden işçisi bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Heusden-Zolder'da orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 2007 yılında, Leuven Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden yüksek derece (cum laude) ile mezun oldu. 2011 Yılında, Gent Üniversitesi'nde doktotorasını aldı. Ardından Fulbright Commission tarafından Los Angles, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA)'de, özel burslu olarak görevlendirildi. 2014 Yılından beri de Amsterdam Üniversitesi'nde VENI Bursuyla eğitimde çok dillik üzerine araştırmalarını yaparken, yarım zamanlı hoca olarak da ders veriyor. 2015 Yılında KU Leuven Üniversitesi'nde geleceğin psikolog, pedagog ve öğretmenlerini yetiştirmek üzere Psikoloji ve Pedagoji Bilimler Fakültesi'nde ders vermeye başladı. 2020 Yılından beri de aynı üniversitede Kıdemli Hoca olarak ders vermeye devam ediyor.

Araştırmalarında sosyoloji, eğitim bilimleri ve dil bilimlerini birleştiren Orhan Ağırdağ, giderek artan etnik çeşitlilik ve dijital gelişmenin farklı eğitim ve öğretim süreçlerini nasıl etkilediği gibi, toplumsal eğilimler üzerine bilimsel araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların odak noktasını öğretmenlerin eğitimi, erken çocukluk yılları ve çok dillilik oluşturuyor. Profesör Ağırdağ, geçtiğimiz yıllarda onlarca etkinliğe keynote speaker (etkinliğin önemli konuşmacısı ) olarak davet edilmiştir. Flaman medyasında da sık sık toplum ve eğitim konularında görüşlerine başvuruluyor.